Vi har alla gått igenom ett annorlunda år. Nya rutiner har skapat nya vanor som gjort vår vardag annorlunda. Vår förmåga att sammarbeta och lösa problem som vi aldrig stått inför, har aldrig varit viktigare än nu. Kunskap om hur olika människor fungerar och reagerar på förändringar har aldrig varit viktigare än nu. Vi har under en 10-års period sett att psykisk ohälsa har ökat i näringslivet med mer än 100%. I vissa branscher och grupper mer än så.

 

De chefer som har kunskap om området har ett övertag.

Vad skulle det betyda för dig om du bättre förstår tidiga signaler kring psykisk ohälsa och hur du kan anpassa ditt ledarskap för att mildra dess effekter? Vad skulle det betyda ekonomiskt för din verksamhet om du kan mildra den psykiska ohälsan i ditt företag.

Maderik Institute of Management AB ger föreläsningar och utbildning för dig och dina chefer att bli rustade att hantera denna situation.

Kritiskt samarbete

Hur fungerar samarbetet i din grupp?

Tänk i nya banor

25% rabatt på våra digitala kurser

Maderik Institute of Management AB erbjuder verksamheter föreläsningar och rådgivning inom ledarskaps- och teamutveckling samt specialister inom en rad olika kompetensområden. 

Vår värdegrund vilar på erfarenhet, personlighet och drivkrafter, vilket är avgörande framgångsfaktorer för att uppdrag och insatser ska genomföras och lösas på bästa sätt för kunden och medarbetare.

Vi är öppna och transparenta så att du som kund kan känna dig helt nöjd med vårt arbetssätt och leverans. Våra specialister har mångårig erfarenhet från olika branscher - både offentlig och privat verksamhet.

Våra grundstenar bygger på:

  • Välbeprövade och forskningsbaserade metoder

  • Enkelhet

  • Tydliga uppstartsprocesser

  • Kontinuitet

  • Förankring

  • Mätning av resultat

Läs mer om våra erbjudande här.

Viktiga kärnvärden för vår verksamhet är att bidra till ökad förståelse kring psykisk ohälsa och att verka för att lindra dess kostsamma effekter. Det gör vi bland annat genom att årligen avsätta medel till olika stiftelser och organisationer som arbetar med frågorna. Vår främsta sponsormottagare är Understand som årligen samlar in pengar till stöd och forskning om psykisk ohälsa. Stöd gärna deras viktiga arbete!  www.foreningenunderstand.se

Maderik Institute of Management AB - Mail: info@maderik.com - Tfn: +46(0)723 618 277

Personuppgiftspolicy

Copyright © All Rights Reserved.