top of page

Kommunikation med DISC-modell

Ett av våra verktyg som används i våra projekt är DISC-modellen. DISC-modellen har framgångsrikt används i Sverige sedan 1973! Våra konsulter är sedan många år tillbaka behöriga att använda IPU:s kraftfulla verktyg, så även i år.

Organisationer och individer har genom åren utvecklats och getts möjligheten att förstå sig själv och därmed andra bättre vilket har stimulerat och förbättrat samarbete och effektivitet. 

Varhelst det finns behov av bättre kommunikation mellan människor, är ett gemensamt verktyg och språk, nyckeln till framgång.

Ökad kunskap om sig själv och sitt eget beteende är en grund för både gott ledarskap och medarbetarledarskap. När ni blir bättre på att kommunicera med varandra så mår alla bättre. Det ökar arbetsglädjen och gör att ni når både mjuka och hårda mål på ett effektivare sätt.

Kontakta oss så förklarar vi hur den här beprövade metoden kommer att förbättra din organisation.

Historia

DISC-modellen baseras på den välkända psykologen Carl G Jungs typologier och William Moulton Marstons forskning och utveckling av teorierna av människor på jobbet.

Modellen är utvecklad i USA, där den är känd som MFS, Managing For Success, Style Analysis och Success Insights. Totalt har över 30 miljoner analyser, baserat på Marstons karaktäriseringar, implementerats.

 

I Sverige har DISC-modellen anpassats till svenska förhållanden av Institutet för Personlig Utveckling (IPU).

Behörig partner - Beteende & drivkraft 2024
Affärsgrupp
bottom of page