Personuppgiftspolicy

GDPR - General Data Protection Regulation

Vi är måna om våra kunders integritet och vill att ni ska känna er trygga med hur vi hanterar era personuppgifter. Den 25 maj började en ny EU-förordning som handlar om hantering av personuppgifter, att gälla i Sverige. 

Med anledning av detta har vi tagit fram en ny personuppgiftspolicy kring personuppgiftshantering. I policyn kan ni ta del av vilka personuppgifter vi samlar in och behandlar om er i samband med er relation till oss som kund. 

 

Ni som är eller har varit kund hos oss behöver inte göra någonting med anledning av den här informationen.

För mer information om vår personuppgiftspolicy vänligen klicka här: personuppgiftspolicy

Maderik Institute of Management AB - Mail: info@maderik.com - Tfn: +46(0)723 618 277

Copyright © All Rights Reserved.