top of page

Ledarskap är nyckeln!

Ledarskaps- och teamutveckling

 

Vi framtidssäkrar organisationer genom att hjälpa kunder att bli proffs på förändring med fokus på ledarskap. Nyckeln är att rusta chefer inför olika utmaningar.

Chefer som blir bättre rustade i sitt ledarskap:

 • Utvecklar den psykosociala arbetsmiljön

  • Arbetar mer proaktivt med den psykosocial arbetsmiljön och upptäcker tidigt risker och kan proaktivt agera innan problem uppstår.

 • Framtidssäkrar sin organisation

  • Befintliga yrkesroller och arbetsuppgifter försvinner och nya tillkommer bland annat pga Digitaliseringen. Detta ser en duktig ledare och hjälper därmed sina medarbetare genom förändringen.

 • Employer branding

  • Blir mer attraktiva som arbetsgivare samt stärker organisationens varumärke.

  • Chefen har en nyckelroll. Att ha en bra chef ingår i top 5 rankning av medarbetare idag.

 • Performance management

  • Öka kommunikationsförmågan i arbetsgrupper.

  • Förbättrar arbetsklimat och engagemang.

  • Löser lättare konflikter och samarbetssvårigheter.

  • Målstyrning och KPI:er / mätbarhet.

 • Utvecklar individ och team

  • Utvecklar och skapar nöjda medarbetare som mår bra och presterar bättre.

  • Medarbetarna får bättre självinsikt.

  • Ökad förståelse för hur individen/teamet fungerar (Hur kan vi komplettera varandra).

  • Skapar bättre lagspelare.

  • Teamet når bättre resultat.

Vårt arbete börjar med en behovsanalys och därefter genomförs ett skräddarsytt utbildningspaket med utbildning, föreläsning och coaching för chefer och arbetsgrupper.

Gruppdiskussion_2.jpg
Logga_MiM_2021.001.jpeg

Maderik Institute of Management

bottom of page