top of page

Ledarskap är nyckeln!

Ledarskaps- och teamutveckling

 

Vi framtidssäkrar organisationer genom att hjälpa kunder att bli proffs på förändring med fokus på ledarskap. Nyckeln är att rusta chefer inför olika utmaningar.

Chefer som blir bättre rustade i sitt ledarskap:

 • Utvecklar den psykosociala arbetsmiljön

  • Arbetar mer proaktivt med den psykosocial arbetsmiljön och upptäcker tidigt risker och kan proaktivt agera innan problem uppstår.

 • Framtidssäkrar sin organisation

  • Befintliga yrkesroller och arbetsuppgifter försvinner och nya tillkommer bland annat pga Digitaliseringen. Detta ser en duktig ledare och hjälper därmed sina medarbetare genom förändringen.

 • Employer branding

  • Blir mer attraktiva som arbetsgivare samt stärker organisationens varumärke.

  • Chefen har en nyckelroll. Att ha en bra chef ingår i top 5 rankning av medarbetare idag.

 • Performance management

  • Öka kommunikationsförmågan i arbetsgrupper.

  • Förbättrar arbetsklimat och engagemang.

  • Löser lättare konflikter och samarbetssvårigheter.

  • Målstyrning och KPI:er / mätbarhet.

 • Utvecklar individ och team

  • Utvecklar och skapar nöjda medarbetare som mår bra och presterar bättre.

  • Medarbetarna får bättre självinsikt.

  • Ökad förståelse för hur individen/teamet fungerar (Hur kan vi komplettera varandra).

  • Skapar bättre lagspelare.

  • Teamet når bättre resultat.

Vårt arbete börjar med en behovsanalys och därefter genomförs ett skräddarsytt utbildningspaket med utbildning, föreläsning och coaching för chefer och arbetsgrupper.

Teamutveckling
Maderik Logga

Maderik Institute of Management

Cefscoachning

 

Är du en chef som vill förbättra din förståelse för dina medarbetare och hantera utmaningar inom din organisation mer effektivt?

 

En personlig coach kan vara nyckeln till att frigöra din fulla ledarskapspotential och främja ett sammanhållet, högpresterande team.

 

Med en personlig coach kan du få värdefulla insikter i din ledarstil, få personlig vägledning om kommunikation, konfliktlösning och gruppdynamik.

 

Genom att arbeta med en av våra erfarna coacher kan du förfina din förmåga att förstå och få kontakt med dina medarbetare från olika bakgrunder, olika kunskapsområden och olika åldrar.

 

Detta kommer inte bara att förbättra din interkulturella kompetens utan också hjälpa dig att optimera teamsamarbete och produktivitet.

 

Att investera i en personlig coach visar ditt engagemang för ständiga förbättringar och ger dig möjlighet att navigera i komplexa organisatoriska utmaningar med tillförsikt och tydlighet.

Lås upp kraften i personlig coachning och höj ditt ledarskap till nästa nivå.

 

Hör av dig idag för att utforska hur en av våra personliga coacher kan hjälpa dig att bättre förstå dina medarbetare och ta itu med kritiska frågor inom din organisation.

bottom of page