Expert inom Machine Learning - Malmö

Vi söker nu en expert inom Machine Learning till ett av våra kundprojekt i Malmö.

Mer information om tjänsten om hur du ansöker hittar du på:

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6589805012401037312 

Vänligen kontakta Serkan Kazan för mer information. 

serkan.kazan@maderik.com, 0765-868870

Maderik Institute of Management AB erbjuder verksamheter föreläsningar, rådgivning och bemanning inom projekt- och förändringsledning samt ledarskaps- och teamutveckling. Vi har kontor i Malmö, Stockholm och Göteborg.

Vår värdegrund vilar på erfarenhet, personlighet och drivkrafter, vilket är avgörande framgångsfaktorer för att uppdrag och insatser ska genomföras och lösas på bästa sätt för våra kunder och medarbetare.

Maderik Institute of Management AB - Mail: info@maderik.com - Tfn: +46(0)723 618 277

Copyright © All Rights Reserved.