top of page

Kompetens gör skillnad!

Specialistkonsulter

Vi stärker upp din organisation.

Vi erbjuder specialister inom en rad olika tekniska områden. Vår historik är inom projekt- och förändringsledning och vi har nu utökat vårt leveransförmåga att även omfatta Risk Management, Software Development, Business Analysis, Artificial Intelligence (AI), Scrum Master, Business Intelligence (BI) med flera.

Gemensamt för alla våra konsulter är att vi utvecklar deras förmåga att leda, både sig själv men framförallt andra. Förutom tekniska kompetenser väljer vi medarbetare som har väl utvecklad kommunikationsförmåga och som därför tillför extra värde i dina projekt.

Vi rekryterar från hela världen, främst från Europa. Vi arbetar i nära samarbete med Migrationsverket. Vi gör detta för att vi ser att våra uppdragsgivare i Sverige har svårt att hitta den kompetens och erfarenhet som ibland krävs för att utveckla deras verksamhet.

Gruppdiskussion
Specialistkonsulter

Maderik Consulting

bottom of page