top of page

Vad säger våra kunder?

Ett urval av kommentarer från våra kunder.

ESS Lund

European Spallation Source är en tvärvetenskaplig forskningsanläggning baserad på vad som kommer att vara världens mest kraftfulla pulserade neutronkälla. Det är för närvarande under uppbyggnad i Lund, Sverige.

ESS Data Management and Software Center kommer att finnas i Köpenhamn, Danmark.

Mark Anthony, Project Director

“Our international project is staffed with people with many different backgrounds and experiences.  Each of us have a dominant style and natural style that influences the way we work and perform at our best.

Maderik Institute of Management AB facilitated 2 sessions that gave us insights into our behavior styles.

By learning to understand the behavioral profiles of the team and preferences of people who work for us, as well as your own, I feel we are better able to manage and build stronger and closer work relationships, and boost the commitment and performance of those on my team.

Becoming more self-aware allows us to lead more successfully.”

 

Feedback från Executive Management Team (ett urval)

"Det var värdefullt att få bättre förståelse för de olika teammedlemmarnas egenskaper"

 

"Presentation var mycket bra och användbar"

 

"Förståelse av gruppdynamik och hur jag kan anpassa mitt ledarskap"

Kund
Testresultat från vår utbildning
PMI Sweden Chapter

PMI grundades 1969 och är idag världens ledande organisation för personer som är intresserade av projektarbete och professionell projektledning.

 

PMI representerar idag över 600 000 medlemmar i 180 länder. Det är en icke vinstdrivande, politiskt och religiöst obunden organisation, vars syfte är att främja och utveckla projektarbete och projektledning, sprida information samt skapa kontaktytor för frågor som rör projektarbete.

PMI i Sverige

I Sverige har vi verkat sedan januari 1998 och verksamheten drivs helt av volontärer.
Vi är geografiskt uppdelade i fyra områden: Nord, Öst, Väst och Syd. Dessa områden drivs av lokala arbetsgrupper som arrangerar lokalt anpassade aktiviteter och erbjuder lokala nätverk. För vissa intresseområden finns även möjlighet att delta i rikstäckande virtuella nätverk.

I samarbete med PMI Sweden chapter genomför Maderik Institute of Management föreläsningar inom kompetensområdet Leadership. Föreläsningar har genomförts i Malmö, Göteborg, Stockholm och Linköping.

Feedback från våra deltagare

"Bra teoretisk genomgång med korsbefruktning mellan teorier och exemplifieringar från praktik."

"Lätt och tydlig att följa."

"Kunnig föreläsare som kände av och anpassade framförandet till publiken."

"Bra dialog mellan föreläsare och publik."

"Bra balans mellan presentation och dialog."

"Väl genomtänkt presentation med bra sammanfattning på kort tid " 

"Intressant och innehållsrikt ämne med bra diskussioner"

"Viktig kunskap att nå ut med"

"Alla bra exempel och att föreläsningen var riktad till situationer som projektledare ofta utsätts för, var ett stor plus

"Övningar och humor!"

Kund
Eslövs kommun

Utbildningsprogram för en av ledningsgrupperna i Kommunen. Gruppen bestod av 7 personer och vår leverans omfattade sex heldagsträffar samt en lunch-lunch konferens med internat.

Det övergripande syftet var att stärka ledarskapet i ledningsgruppen samt initiera ett effektivt och värdeskapande arbetssätt i syfte att utmana och inspirera.

Deltagarnas reflektioner kring programmet:

 • Ett program som omfattat ett axplock från olika teorier och skolor men med fokus på att medvetandegöra oss som grupp på förbättringsområden och som stöd att göra mina förflyttningar.

 • Vi har alla deltagit och medverkat till att föra vårt arbete framåt.

 • Ledningsgruppen har skapat något tydligt tillsammans. Bra verktyg att använda sig av framöver. 

 

”Program till den som vill satsa på ledning och grupp.”

 

Deltagarnas reflektioner kring upplägg:

 

 • Inspirerande, bra föreläsningar. Bra verktyg. Mycket engagemang.

 • Bra dagar, bra tempo, matnyttigt innehåll och jag har reflekterat mycket både under dagarna och mellan utbildningstillfällena.

 • Bra och lättsamt program, duktiga ledare, bra innehåll.

 • Bra bredd, takt och innehåll. 

 • Bra förmåga att skapa lagkänsla.

”Ni har varit lyhörda och försökt anpassa och justera innehållet efter våra behov. Bra med helheten som träd. Bra med många interaktiva övningar.”

 

Deltagarnas reflektioner kring leverans:

 • Ett arbete i ledningsgruppen som är mer strukturerat och framåtsyftande. 

 • Vi försöker inte att utveckla ledningsgruppen åt var sitt håll utan gör det gemensamt med en gemensam bild.

 • Roliga dagar med mycket skratt.

 

”Vi har lärt känna varandra på ett bättre sätt som gör att vi blir en “bättre” ledningsgrupp. Ni har bidragit till att detta varit möjligt.”

Kund
bottom of page