Nyckeln är ledarskap!

Projektledning

Vi stärker upp organisationer för att lyckas i sina projekt.

Genom att fokusera på utveckling av ledarskap hos våra projektledare gör vi skillnad. Detta skapar en god grund för att nå framgång i projekten.

 

Undersökningar visar att stora utmaningar är:

 • Budgeten hålls inte

 • Tidplanen spricker

 • Planerat resultat uppnås ej

Vidare visar det sig att framgångsfaktorer är:

 • God ledarförmåga​

 • Relationer

 • Tydliga och enkla mål​

Våra projektledare är certifierade i projektledning, utbildade i ledarskap och utvecklar kontinuerligt sin förmåga att leda. De har mångårig erfarenhet från olika branscher - både offentlig och privat verksamhet.

Vi hjälper till med:​​

 • Bemanning

 • Rådgivning

 • Föreläsningar

Förändringsledning

Vi stärker upp organisationer för att lyckas i sina förändringsarbeten.

Förändringsledning - blir förändringen hållbar och varaktig?

Förändringsledning handlar om att uppnå positiva beteendeförändringar hos människor när organisationen vill genomföra någon form av förändring i verksamheten.

Det kan  röra sig om nya arbetssätt och processer, nya samarbetsformer, utveckling av nya tjänster och förbättrad service eller implementering av nya avtal och leverantörsrelationer.

Värdet för organisationen är främst att minska motståndet mot förändringen, genom att få med personalen på banan så att effekterna som ska uppnås i större utsträckning också infrias.

Vi arbetar med olika modeller som är väl beprövad i organisationer som är framgångsrika inom förändringsledning.

Vi hjälper till med:​​

 • Föreläsningar

 • Rådgivning

 • Bemanning

Ledarskaps- och teamutveckling

 

Vi framtidssäkrar organisationer genom att hjälpa kunder att bli proffs på förändring med fokus på ledarskap. Nyckeln är att rusta chefer inför olika utmaningar.

Chefer som blir bättre rustade i sitt ledarskap:

 • Utvecklar den psykosociala arbetsmiljön

  • Arbetar mer proaktivt med den psykosocial arbetsmiljön och upptäcker tidigt risker och kan proaktivt agera innan problem uppstår.

 • Framtidssäkrar sin organisation

  • Befintliga yrkesroller och arbetsuppgifter försvinner och nya tillkommer bland annat pga Digitaliseringen. Detta ser en duktig ledare och hjälper därmed sina medarbetare genom förändringen.

 • Employer branding

  • Blir mer attraktiva som arbetsgivare samt stärker organisationens varumärke.

  • Chefen har en nyckelroll. Att ha en bra chef ingår i top 5 rankning av medarbetare idag.

 • Performance management

  • Öka kommunikationsförmågan i arbetsgrupper.

  • Förbättrar arbetsklimat och engagemang.

  • Löser lättare konflikter och samarbetssvårigheter.

  • Målstyrning och KPI:er / mätbarhet.

 • Utvecklar individ och team

  • Utvecklar och skapar nöjda medarbetare som mår bra och presterar bättre.

  • Medarbetarna får bättre självinsikt.

  • Ökad förståelse för hur individen/teamet fungerar (Hur kan vi komplettera varandra).

  • Skapar bättre lagspelare.

  • Teamet når bättre resultat.

Vårt arbete börjar med en behovsanalys och därefter genomförs ett skräddarsytt utbildningspaket med utbildning, föreläsning och coaching för chefer och arbetsgrupper.

Maderik Institute of Management AB - Mail: info@maderik.com - Tfn: +46(0)723 618 277

Copyright © All Rights Reserved.