Nyckeln är ledarskap!

Specialistkonsulter

 

Vi stärker upp din organisation.

Vi erbjuder specialister inom en rad olika tekniska områden. Vår historik är inom projekt- och förändringsledning och vi har nu utökat vårt leveransförmåga att även omfatta Risk Management, Software Development, Business Analysis, Artificial Intelligence (AI), Scrum Master, Business Intelligence (BI) med flera.

Gemensamt för alla våra medarbetare är att vi utvecklar deras förmåga att leda, både sig själv men framförallt andra. Förutom tekniska kompetenser väljer vi medarbetare som har väl utvecklad kommunikationsförmåga och som fungerar både som professionell medarbetare och som chef.

Vi rekryterar från hela världen, främst från Europa. Vi arbetar i nära samarbete med Migrationsverket. Vi gör detta för att vi ser att våra uppdragsgivare i Sverige har svårt att hitta den kompetens och erfarenhet som ibland krävs för att utveckla deras verksamhet.

 

Varför?

Vi verkar för att stimulera näringslivet i Sverige och bidra till att fler hittar sin optimala arbetssituation. Oavsett om du är anställd vid Maderik Institute of Management, freelancer eller underkonsult till oss vill vi att du använder dina förmågor, erfarenhet och kunnande för att optimera din arbetssituation och välmående.

Ledarskaps- och teamutveckling

 

Vi framtidssäkrar organisationer genom att hjälpa kunder att bli proffs på förändring med fokus på ledarskap. Nyckeln är att rusta chefer inför olika utmaningar.

Chefer som blir bättre rustade i sitt ledarskap:

 • Utvecklar den psykosociala arbetsmiljön

  • Arbetar mer proaktivt med den psykosocial arbetsmiljön och upptäcker tidigt risker och kan proaktivt agera innan problem uppstår.

 • Framtidssäkrar sin organisation

  • Befintliga yrkesroller och arbetsuppgifter försvinner och nya tillkommer bland annat pga Digitaliseringen. Detta ser en duktig ledare och hjälper därmed sina medarbetare genom förändringen.

 • Employer branding

  • Blir mer attraktiva som arbetsgivare samt stärker organisationens varumärke.

  • Chefen har en nyckelroll. Att ha en bra chef ingår i top 5 rankning av medarbetare idag.

 • Performance management

  • Öka kommunikationsförmågan i arbetsgrupper.

  • Förbättrar arbetsklimat och engagemang.

  • Löser lättare konflikter och samarbetssvårigheter.

  • Målstyrning och KPI:er / mätbarhet.

 • Utvecklar individ och team

  • Utvecklar och skapar nöjda medarbetare som mår bra och presterar bättre.

  • Medarbetarna får bättre självinsikt.

  • Ökad förståelse för hur individen/teamet fungerar (Hur kan vi komplettera varandra).

  • Skapar bättre lagspelare.

  • Teamet når bättre resultat.

Vårt arbete börjar med en behovsanalys och därefter genomförs ett skräddarsytt utbildningspaket med utbildning, föreläsning och coaching för chefer och arbetsgrupper.

Maderik Institute of Management AB - Mail: info@maderik.com - Tfn: +46(0)723 618 277

Personuppgiftspolicy

Copyright © All Rights Reserved.